ויקאתון - האקתונים חווייתיים

אירועי שיא חדשניים ביזמות

פורסם בתאריך:  

פרטי ספק גפ"ן

גליאל 3.14 בע"מ

האקתונים חווייתיים + תכניות יזמות לילדים ולנוער