מארג

כל ישראל חברים

מספר תוכנית בגפ"ן: 778תמצית התוכנית:

מארג כל ישראל חברים', מלווה את בית הספר בתהליך חידוד התפיסה הפדגוגית הייחודית של בית הספר בחינוך יהודי-ישראלי. התכנית מסייעת לבית הספר לפתח פלטפורמות להפצת התפיסה הייחודית בקרב כלל קהילת בית הספר. תכנית מארג מטפחת זהות ומצויינות חינוכית, תחושת שייכות, ואחריות באמצעות יצירת "קומה נוספת" במקצועות ההומניסטיים והתרבות הישראלית. כל זאת באמצעות שיח דיאלוגי ופיתוח יוזמות חינוכיות המביאות לידי ביטוי שאלות זהות ומודלים של חדשנות פדגוגית.

מטרת התוכנית:
העצמת והכשרת צוות החינוכי, להוביל שיח מברר זהות מבוסס על טקסטים מארון הספרים היהודי-ישראלי והאוניברסלי ודילמות מהשדה האזרחי-דמוקרטי. פיתוח והעשרת תוכן ותוכניות לימודים חינוכיות, אשר במרכזן מקצועות המח?ר, שיח דיאלוגי וחיבור לעקרונות החדשנות הפדגוגית. י יצרית דיאלוג משמעותי על זהות יהודית-ישראלית המשקף את הזהויות המגוונות הנמצאות בקהילת בית הספר, כולל התלמיד המסורתי, דרך לימוד טקסטואלי, בתי מדרש ושיח דילמה. עידוד השתתפות אקטיבית, מנהיגות ומעורבות של תלמידים בעשייה הבית ספרית, הקהילתית וחיזוק המוטיבציה להיות אזרחים בעלי מודעות אזרחית גבוהה. הכשרת סוכני שינוי וטיפוח מנהיגות בית ספרית וקיהלתית.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | הורים | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: תרבות יהודית ישראלית
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580010890

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור