נערות לגופן

נשים לגופן - עמותת נשים למען אחריות על בר

מספר תוכנית בגפ"ן: 713תמצית התוכנית:

התוכנית נבנתה מתוך ההכרה שחינוך והעלאת מודעות לבריאות, מיניות ודימוי גוף, חייבים להיות חלק בלתי נפרד מכל תוכנית חינוך. אנו מציעות התייחסות שיטתית לרווחתן ובריאותן של נערות. התכנית מאפשרת לנערות ולצוותים למידה ונעשית מנקודת מבט מכילה הכוללת פיתוח מנהיגות. בתוכנית 3-14 מפגשים לצוותים 10-20 לנערות

מטרת התוכנית:
העלאת מודעות ויצירת שינוי בתחומים הנוגעים לגוף, בריאות ומיניות של נערות. העמקת הידע של הצוות החינוכי תוך מתן תחושת ביטחון ויצירת ארגז כלים לאופני התקשורת עם נערות בנושאים מושתקים אלו.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: הורים | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: רווחתי - רגשי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580443661

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור