פסיכולוגיה חיובית לאנשי חינוך - מרכז מיטיב (חקר ויישום הפסיכולוגיה החיובית)

אוניברסיטת רייכמן (חל"צ)

מספר תוכנית בגפ"ן: 680תמצית התוכנית:

פסיכולוגיה חיובית מתמקדת בזיהוי אותם גורמים הממתנים מצוקה נפשית ומגבירים רווחה נפשית, שמחה, אושר וסיפוק, מימוש עצמי ושביעות רצון מהחיים. הגישה מייצגת שינוי תפיסתי מ"מודל המחלה" ל"מודל הבריאות" המתמקד בזיהוי ובטיפוח תכונות והיבטים חיוביים בחייהם של פרטים וקבוצות. מצוינות בתהליכי ההכשרה תוך הקפדה על מרצים מומחים ומנוסים ומחקר מדעי מלווה, המאפשר תהליכי הערכה ופיתוח התכניות. הגברת שמחה ורגשות חיוביים, עידוד התנהגות מוסרית ומעורבות חברתית לצד קידום הצלחה ומימוש עצמי.

מטרת התוכנית:
לקדם רווחה נפשית ותפקוד מיטבי באמצעות התערבויות המתבססות על ידע אקדמי וכלים שפותחו בשדה המחקר של הפסיכולוגיה החיובית. אנו מאמינים בהכשרה ובהעצמה של צוותי חינוך ומורים, כסוכני השינוי המרכזיים האמונים על יצירת שינויים חיוביים בבתי הספר, בכיתות ובקהילה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: הכלה והשתלבות
תחום מסגרת: רווחתי - רגשי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: חל"צ
מספר ארגון: 511936759

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור