בתי ספר מקדמי בריאות

מספר תוכנית בגפ"ן: 4611תמצית התוכנית:

בית ספר מקדם בריאות הינו מהות חינוכית ומודל חברתי ערכי, המדגיש את המבנה הארגוני שלו תוך פיתוח הפרט, שמירה על איכות חייו ועל בריאותו. בית הספר משמש תשתית לתהליך חינוכי המשלב את תחום הבריאות כחלק מהותי בהוויה החינוכית, החברתית והערכית. בית הספר הינו מסגרת המשפיעה על העמדות ותומכת בהתנהגות בריאה של הלומדים, של העובדים ושל בעלי התפקידים ומקדמת אותה. בית ספר אשר יפעל על פי מדדי ההערכה המפורטים יזכה להכרה כבית ספר מקדם בריאות במדרג כוכבי הבריאות בהתאם ליישום המדדים המחייבים ועל פי היקף ההטמעה ואיכותה.


מטרת התוכנית:
המטרה היא אורח חיים בריא בקרב התלמידים, עובדי ההוראה ובאמצעותם שינוי באורח החיים בקרב המשפחה וזאת באמצעות יעד שהוגדר ע"י משרד החינוך בשיתוף משרד הבריאות והוא שכל מוסדות החינוך יפעלו כמקדמי בריאות.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: תוכנית משרדית
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י"ג | י"ד | י' | מנהלים | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): משרד החינוך

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור