לימוד רגשות לילדים עם קשיי תקשורת (אמוטיפליי)

אמוטיפליי בע"מ

מספר תוכנית בגפ"ן: 4520תמצית התוכנית:

תכנית התערבות על בסיס תוכן אינטראקטיבי, לקידום השילוב החברתי של ילדים עם אוטיזם דרך לימוד על רגשות ומצבים מנטליים. ילדים על הספקטרום האוטיסטי מגלים יכולת חשיבה שיטתית ואנליטית נורמלית או גבוהה מהממוצע. רובם מראים יכולת גבוהה, ידע והנאה בשימוש במחשב. עבור רבים מהם, סביבה ממוחשבת שבה ההתרחשות מובנית וצפויה היא סביבה נוחה המאפשרת להם למידה והתמודדות עם נושאים המהווים אתגר עבורם, כגון התחום הרגשי. כתוצאה ממצבם, ילדים על הספקטרום האוטיסטי חווים קשיים: בזיהוי והבנה של רגשות דרך רמזים בהתנהגות הזולת (פנים, קול, גוף), ותגובה הולמת אליהם. בזיהוי הרגשות של עצמם וביטויים באורח יעיל ונאות. קשיים אלה מציבים מחסום להשתתפות והכללה של אנשים עם אוטיזם בכל היבט חברתי, כולל חינוך והשכלה, בריאות, תעסוקה, ופעילויות חברתיות מסוגים שונים. התכנית מכוונת לרתום את החוזקות של ילדים עם אוטיזם לטובת חיזוק מיומנויות בתחום המאתגר עבורם, התחום הרגשי-חברתי.

מטרת התוכנית:
התכנית תסייע לילדים עם אוטיזם לזהות, להבין ולהביע רגשות, דרך הבעות פנים, טון הדיבור, ושפת הגוף. התוכנה תקדם את יכולות הילדים בהבנת הזולת ובתקשורת, וכפועל יוצא תתרום לשילוב טוב יותר בחברה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: אחר
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי
סוג ארגון: חברה עסקית
מספר ארגון: 515242527

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור