מניעת נשירה וכישורי חיים (זיו נעורים)

זיו נעורים

מספר תוכנית בגפ"ן: 976תמצית התוכנית:

לתכנית זו שלושה רכיבים מובילים: 1. הים - מאתגר ומזמן מצבי חוסר ודאות המאפשרים למידה אפקטיבית התמודדות עם מצבים שונים וחווית הצלחה 2. המדריך החברתי - בוגרי יחידות מובחרות בצה"ל בעלי ניסיון בהדרכת בני נוער בסיכון המהווים עבור בני הנוער עוגן, דמות יציבה, משמעותית המקנה בטחון 3. הקבוצה - קבוצת שייכות, קבוצת השווים, המחייבת התמדה ומאפשרת חיבור חברתי אחר. עמותת 'זיו נעורים' פונה לרשות מקומית ולמסגרות חינוכיות ( בית ספר / פנימיות / מתנסים וכדומה..) על מנת לפתוח קבוצת בני נוער. הצוות החינוכי של ביה"ס יאתר את התלמידים עם פוטנציאל הנשירה הגבוה ביותר ובהתבסס על מצרף קריטריונים שהעמותה ממליצה. תלמידים אלו מרואיינים על ידי מדריכי העמותה ונבחרים המתאימים ביותר לתכנית. נערך ערב חשיפה משותף למשתתפי התכנית ולהוריהם, לאחר מכן הקבוצה מתחילה לפעול. הקבוצה נפגשת פעם או פעמיים בשבוע במהלך או לאחר שעות הלימודים עם המדריך החברתי ונוסעת באופן מאורגן למרכז הימי הקרוב לפעילות. הפעילות הימית כוללת שימוש במגוון רחב של כלי שייט במטרה להעביר לנערים ערכים חברתיים וכישורי חיים רלוונטיים.

מטרת התוכנית:
יצירת חווית הצלחה לבני הנוער בסביבה ימית מאתגרת תוך העצמה של מיומנויותיהם האישיות והחברתיות.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: הורים | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: הכלה והשתלבות
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580365088

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור