לימודיות

ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה - ישראל

מספר תוכנית בגפ"ן: 966תמצית התוכנית:

הלימודיות פועלות משנת 1993 ברחבי הארץ. הלימודיות פועלות להשוואת הישגי התלמידים ממוצא אתיופי ותלמידים נוספים להישגים ברמת כיתת האם ע"פ סטנדרטים ארציים, תוך זיהוי וטיפוח על פי צרכים אישיים. התכנית פועלת מראשית תהליך הלמידה- קריאה ולימוד חשבון ועד ביסוסם של המקצועות הכלליים. התכנית פועלת תוך התמקדות מוקדמת בקבוצות אלו מתוך הנחת יסוד כי התמקדות בשלב מוקדם תמנע פערים לימודיים בעתיד. קבוצות קטנות. צוות הוראה מקצועי. התכנית מופעלת בתוך בתי הספר ובתיאום מלא עם צוות ההוראה של בית הספר.


מטרת התוכנית:
תגבור לימודי והשוואת הרמה הלימודית של תלמידים יוצאי אתיופיה לזאת של כיתת האם, תוך מתן מגוון כלים ללימוד עצמאי.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור