מורשה כל ישראל חברים

כל ישראל חברים

מספר תוכנית בגפ"ן: 963תמצית התוכנית:

מורשה' תוכנית המטפחת יהדות ישראלית מחברת, בבתי ספר ממלכתיים, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית-חברתית. התכנית מלווה את הנהגות בתי הספר, והצוותים החינוכיים בפיתוח שיח ערכי יהודי-ישראלי, המוביל לעשייה חברתית, תוך היכרות עם מנעד הזהויות בחברה הישראלית ותוך חיזוק המיומנויות ותחושת המסוגלות ללמידה בית מדרשית- דיאלוגית. מורשה מלווה את הנהגת בית הספר, ביצירת שגרות בית ספריות, הטמעת פדגוגיה חדשנית של לימוד במעגלי שיח מונחים על ידי תלמידים והשפעה על כלל המרחב הבית ספרי; התכנית מכשירה רכז בית ספרי, האמון על קידום תחום היהדות הישראלית בבית הספר; מאמנת צוותי מורים בהובלת תהליכי למידה העוסקים בבירור זהות יהודית ישראלית; התוכנית יוצרת דיאלוג עם מורים, תלמידים, והורים על ערכים חברתיים שרלוונטיים לחייהם ביום יום - תוך שימוש ב טקסטים מארון הספרים היהודי, הישראלי והאוניברסלי. אנחנו חושפים את קהילת ביה"ס למגוון דעות, חשיבה ביקורתית ופלורליסטית וערכים יהודיים ודמוקרטיים המדגישים את החשיבות בנתינת מקום לכל אחד ואחת להביע את הדעה שלו/ה ולהרגיש שייכות לקהילת בית הספר.

מטרת התוכנית:
העצמת והכשרת צוות החינוכי (מנהלים, מורים, רכזים) להוביל שיח מברר זהות מבוסס על טקסטים מארון הספרים היהודי-ישראלי ואוניברסלי.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ג' | ד' | ה' | הורים | ו' | ז' | ח' | ט' | י' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: תרבות יהודית ישראלית
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580010890

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור