נאמני נגישות לתלמידים ולמורים

נגישות ישראל

מספר תוכנית בגפ"ן: 952תמצית התוכנית:

תוכנית חווייתית הפועלת לחשיפת תלמידים לעולם הנגישות, היכרות עם המוגבלויות השונות וצרכיהם בדגש על נגישות חברתית, תוך מתן כלים למורים לשילוב ונגישות בכתה ובלמידה מרחוק. רכיבי התוכנית: תכנית לתלמידים הכוללת: א) הרצאת מבוא לעולם הנגישות להיכרות עם עולמם של אנשים עם מוגבלות. ב) הפנינג תחנות התנסות הכולל מפגשים עם מדריכים עם מוגבלויות שונות (נראות ובלתי נראות) והתנסויות חווייתיות בכל מוגבלות. ג) פרויקטים מקדמי נגישות- התכנית מקדמת יישומה של מעורבות חברתית, דרך יצירת פרויקטים עצמאיים מקדמי נגישות בבית הספר ובקהילה. תכנית הכשרה מקוונת/ פרונטאלית למורים ועובדי מערכת החינוך לשילוב ונגישות מקרוב ומרחוק בנושאים שונים, כגון: א) היכרות עם התאמות הנגישות לתלמיד ולהורה לפי התקנות וכיצד לשלב בביה"ס. ב) מפגשים חווייתיים עם אנשים עם מוגבלות והתנסויות במוגבלויות שונות. ג) הנגשת שיעורים בלמידה מרחוק: הוראה נגישה, הקלטת שיעורים נגישים מראש ושימוש בחומרים נגישים. ד) הנגשת חומרי לימוד הלכה למעשה

מטרת התוכנית:
העלאת מודעות לנושא הנגישות, יצירת בסיס לשינוי הדעות, קבלת השונה והיכרות מעמיקה עם אנשים עם מוגבלות. קידום השילוב בלמידה בכתה ובלמידה מרחוק וקידום איכות החיים של אנשים עם מוגבלות ביישוב בו מתבצעת התכנית.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: הכלה והשתלבות
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580341204

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור