שווה לכולם- שילוב ונגישות כהשקפת עולם (נגישות ושילוב מקרוב ומרחוק- לתלמידים מורים)

נגישות ישראל

מספר תוכנית בגפ"ן: 933תמצית התוכנית:

תכנית חווייתית הפועלת לשינוי עמדות והגברת מעורבות חברתית בנושאים: שונות, עזרה לאחר, אנשים עם מוגבלות ונגישות חברתית תוך מתן כלים למורים לשילוב ונגישות בכתה ובלמידה מרחוק. התוכנית כוללת מספר שלבים: מפגש מקדים עם הצוות החינוכי לגיוס הצוות והתאמת התוכנית לאופי השילוב בביה"ס. הכשרה מקוונת/ פרונטאלית למורים ועובדי המוסד לנגיש ושילוב מקרוב ומרחוק במגוון נושאים, כגון: א) היכרות עם התאמות הנגישות לתלמיד ולהורה לפי התקנות וכיצד לשלב בביה"ס. ב) מפגשים חווייתיים עם אנשים עם מוגבלות והתנסויות במוגבלויות שונות. ג) הנגשת שיעורים בלמידה מרחוק: הוראה נגישה, הקלטת שיעורים נגישים מראש ושימוש בחומרים נגישים. ד) הנגשת חומרי לימוד הלכה למעשה. תכנית לתלמידים הכוללת שיעורים חווייתיים בנושאי שונות, דמיון ועזרה והפנינג תחנות התנסות הכולל מפגשים עם מדריכים עם מוגבלויות שונות וחשיפה לסיפורם והתנסויות חווייתיות בכל מוגבלות.

מטרת התוכנית:
קידום והעמקת השילוב במערכת החינוך ומתן כלים ליישום שילוב תלמידים עם מוגבלות במערכת החינוך בלמידה בכתה ובלמידה מרחוק, דרך היכרות מעמיקה עם אנשים עם מוגבלות ושבירת סטיגמות הקיימות לגביהם.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו'
שיוך למסגרת משרד החינוך: הכלה והשתלבות
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580341204

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור