מצמיחים - להפחתת אלימות בבתי הספר

מצמיחים - המרכז להפחתת אלימות בבתי הספר

מספר תוכנית בגפ"ן: 927תמצית התוכנית:

התוכנית כוללת סדרת מפגשים סדנאיים חווייתיים שמטרתם לשקף את המצב החברתי בכיתה ולקיים שיח חברתי- רגשי עמוק. הסדנאות יתקיימו בחלוקת הכיתה לשתי קבוצות על מנת לאפשר לילדים מאותרים בכיתה להתאמן במרחב החברתי ולבוא לידי ביטוי בהיקף מאפשר יותר וגם כדי לקדם את הסביבה הכיתתית כמכילה ועונה על צרכיהם. תוך כדי הפעילות החוויתית, נובע דיון על סוגי האלימות שתלמידים מאפשרים את קיומם בכיתה ומוצעים כלים להתמודדות עימם. התוכנית עושה שימוש במודל "תלמידים מצמיחים" אשר פותח במשך מעל לעשור בעבודת שטח בכיתות על מנת להעלות למודעות התלמידים את האפשרויות שיש בידיהם כדי לפעול ולשפר את האקלים החברתי בכיתות וברשתות החברתיות. בסדנא יושם דגש על שילובם של הילדים המאותרים בכיתה תוך פיתוח נורמות של הכלה כלפי כלל הילדים בכיתה ובדגש על הילדים המאותרים, תוך הימנעות מתיוג שלהם כנצרכים או חריגים. התוכנית כוללת גם הכשרה למחנכות, הרצאות להורים, הכשרות לחדר המורים, ימי הורים-תלמידים ועוד. ניתן לקיים את הסדנה גם בזום בהיקף שעות זהה.

מטרת התוכנית:
הפחתת אלימות וניכור בבתי הספר והגברת תחושת המוגנות והשייכות של כלל התלמידים בכיתה ובדגש על תלמידים משולבים, שפעמים רבות נמצאים בשוליים החברתיים. בסדנה יצוידו הילדים בכלים לשיפור האקלים החברתי בכיתות ובהתנהלותם ברשתות החברתיות. מטרה מרכזית נוספת היא הקניית מיומנויות הנחייה למחנכת, מובילת הכיתה, תוך הדגמת שיטת מצמיחים הלכה למעשה על תלמידי הכיתה בשילוב טכניקות למידה שונות: צפייה, מודלינג, הנחייה משתתפת, הנחיה ב-קו, הדגמת מתודות, תרגילים, דרכי התערבות מול הילדים השונים, ויסות ונרמול התנהגויות.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ד' | ה' | הורים | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: הכלה והשתלבות
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580419521

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור