AMIR- תכנית צעירים, העצמה, מנהיגות ואתגרים

העמותה לחינוך חברתי וספורט ע"ש אמיר עבד א

מספר תוכנית בגפ"ן: 3778תמצית התוכנית:

התכנית AMIR- תכנית צעירים, העצמה, מנהיגות ואתגרים שואפת לקדם את המשתתף כחלק מחברה ערכית תוך שילוב פעילות ייעודית. התכנית מופעלת במסגרות חינוכיות וקהילתיות שונות בהמשך ליום הלימודים, בשעות אחה"צ. במסגרת התכנית אנו עדים לקשר ישיר בין השתתפות החניכים בפעילות לשיפור בהתנהגות ובהישגיהם הלימודיים ולשיפור באקלים החברתי.

מטרת התוכנית:
תכנית צעירים, העצמה מנהיגות ואתגרים, מייצרת מסגרת פעולה אטרקטיבית, אשר נותנת מענה חינוכי חוויתי דרך התנסויות בשטח, אתגר הכרת הארץ , התמודדות עם קשיים, הרפתקאות ובדיקת גבולות. בבסיס התוכנית עומד הרצון להגביר את תחושת המסוגלות של המשתתפים דרך העצמה אישית. פעילות מנהיגות ואתגר מעניקה למשתתפים תרומה משמעותית במגוון תחומים הנוגעים ישירות לערכי יסוד לחיים בריאים ונורמטיביים, לצד כוחות חדשים אותם מגלה כל אחד בעצמו . פעילות אתגרית מקנה למשתתפים פיתוח כישורים אישיים וחברתיים ,עידוד העיסוק באורח חיים בריא, הקניית מיומנויות להתמודדות עם מצבי לחץ וקונפליקט ומו"מ אינטגרטיבי .


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: הורים | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: חינוך בלתי פורמלי , תוכנית פועלת גם באופן עצמאי
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580573632

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור