Proud to Be a Girl

שהואן לינה - אנגליש אקדימי

מספר תוכנית בגפ"ן: 3741תמצית התוכנית:

תכנית זו מיועדת לנערות בגיל ההתבגרות מטרתה לתת הזדמנות לנערות להעצים את האישיות תוך דגש על התפקיד שלהן בייצוג הולם בקהילה . הנערות ילמדו מיומנויות דיבור מול קהל בשפה האנגלית. תשפר את ההזדמנות להתקבל למקומות עבודה ותצמיח נערות עם ביטחון עצמי . ילמדו על נשים מובילות בעולם יפגשו נשים מצליחות דוברות אנגלית בארץ שהאנגלית זה מה שעשה לבם את השינוי בחיים .

מטרת התוכנית:
לתת הזדמנות לנערות להעצים את האישיות תוך דגש על התפקיד שלהן בייצוג הולם בקהילה


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי
סוג ארגון: עוסק מורשה
מספר ארגון: 26182774

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור