Gate 4 (מנהיג מוביל)

Edugate לחינוך (חנא רוחאנא)

מספר תוכנית בגפ"ן: 3618תמצית התוכנית:

אין עוררין כי הבחינה הפסיכומטרית מהווה היום אחד המכשולים העיקריים העומדים בפני התלמיד הערבי בדרכו להשכלה הגבוהה ואחריה לשוק התעסוקה. גם כאשר התלמיד מצליח לעבור מכשול זה הוא נתקל במכשול נוסף בדמות בחינת מו"ר או הריאיון האישי. מטרתה של תכנית זו היא להכין את התלמידים להתמודד עם הבחינה הפסיכומטרית והראיונות האישיים באמצעות הקניית מיומנויות אישיות ושיפור הכישורים הבינאישיים של התלמיד. התכנית תשאף להגביר אצל התלמיד את מידת המוטיבציה להצליח בלימודים, לטפח אצלו את יכולות התקשורת הבינאישית שהוא מקיים עם הסובבים אותו, וכן, את כישורי המנהיגות, את הרגשת השייכות לקהילה והרצון לתרום ולהוביל. התלמידים יתמודדו במהלך התכנית עם בעיות מורכבות הדורשות התייחסות וניתוח. הבעיות ידמו סיטואציות יומיומיות ובהן תבחן יכולת ההתמודדות עם מצבים מורכבים ופשוטים. בתכנית יושם דגש מיוחד על פיתוח חשיבה הגיונית ויכולות שכנוע. התכנית כוללת סדנאות ועבודה בקבוצות, סרטונים ומצגות, סימולציות וראיונות אישיים, וכן הרצאות בנושאי הכוון מקצועי והדרכה לקראת ההשתלבות בלימודים בהשכלה הגבוהה ולאחריה בשוק התעסוקה.

מטרת התוכנית:
המטרה העיקרית היא לפתח אצל התלמיד את היכולות האישיות הדרושות כדי להתמודד עם הבחינה הפסיכומטרית והראיונות האישיים, וכן, העצמה אישית של התלמיד כדי לגדל דור חדש המחויב לקהילה ולחברה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית פועלת גם באופן עצמאי
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי
סוג ארגון: עוסק מורשה
מספר ארגון: 23157894

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור