מזאר למעורבות בקהילה (מזאר לחינוך אזרחי)

"מזאר - מרכז לקידום החינוך במגזר הערבי (ע"

מספר תוכנית בגפ"ן: 3521תמצית התוכנית:

המשתתפים בתוכנית יתמודדו עם קשיים ואתגרים מסביבתם הקהילתית תוך כדי מפגש עם החברה על מורכבויותיה, ויעסקו בשאלות שמטרתן בירור ערכי, בירור של תפיסות ושל עמדות וגיבוש מודעות עצמית למעורבות אזרחית בקהילה. התכנית תנוע על שני צירים מרכזיים: עבודה קהילתית התנדבותית ולמידה. התכנית שואפת להקנות למשתתפיה: היכרות מעמיקה עם החברה הישראלית, יהודית ודמוקרטית, בכלל והחברה הערבית בישראל בפרט, על התהליכים והגורמים המשתתפים בעיצובה, עם מקומה בתוך החברה הישראלית. כלים ושפה להבנת המציאות ולהתבוננות ביקורתית בה. כלים לניתוח השיקולים הערכיים בעבודה חברתית-קהילתית, מתוך הבנת היסודות התאורטיים והפילוסופיים שלה. גיבוש יכולת לראות את מכלול התמונה המורכבת, ויכולת הסתכלות מקיפה במציאות שלהם: לאבחן, לתכנן, לבצע ולהעריך. גיבוש תכנית פעילות, אקטיביזם חברתי לקראת שינוי בונה קהילה.

מטרת התוכנית:
התכנית נועדה להצמיח ולהכשיר בוגרים למעורבות אזרחית בקהילה אשר תוביל תהליכים חברתיים קהילתיים בחברה הערבית. מדובר בהצמחת ובהכשרת מנהיגים בעלי תודעה למעורבות אזרחית, קהילתית , ובעלי ידע, חזון, כישרון ומעוף, שניחנו בחשיבה ביקורתית וביכולת לחולל שינויים בתוך החברה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: ט' | י"א | י"ב | י"ג | י"ד | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580536654

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור