אפייה טיפולית השף והמדען

בי קריטב (עואודה נסרין)

מספר תוכנית בגפ"ן: 3490תמצית התוכנית:

התוכנית מאפשר מתן מענים ייחודיים ומעטפת תומכת המותאמים לתלמידים שוני צרכים, תקדם את רווחתם הנפשית, יסייע להם בהתמודדות עם משימות הלמידה והתלמידים עם מוגבלויות, תלמידים עם לקויות תלמידים מאותרים למסגרות החינוך המיוחד תלמידים עם קשיים לימודיים, תלמידים עם קשיים רגשיים, תלמידים עם קשיים התנהגותיים הילדים ירכשו מיומנויות מדעית איך לחשב הערכה כמותית, חיוניות התזונה הנכונה, ערך תזונתי של מאכלים שונים, תפקידי הוויטמינים, תהליכים מדעיים במזון באמצעות אפייה נשפר מיומנויות אישיות ובינאישיות. כגון-למידה וקשב, היכולת להבין אנשים אחרים: זיהוי הרגש שהם מביעים, כיצד ניתן לעבוד איתם או מולם, עבודה תהליכית, זיכרון, התארגנות. הצבת מטרות, פיתוח יכולות תקשורת ושיתוף פעולה

מטרת התוכנית:
קידום הרווחה הנפשית של התלמידים ושיפור היכולות להתאקלמות חברתית, התנהגותית ורגשית וצמצום מספר התלמידים המופנים למסגרות חינוך מיוחד. מסייעים לתלמידים ברכישת כלים להעצמה ולהתמודדות אפקטיבית עם מגוון הקשיים הרגשיים מהם הם סובלים. פיתוח יכולות תקשורת ושיתוף פעולה. סיוע בהגברת תחושת מסוגלות וביטוי עצמי. באמצעות אפייה נשפר מיומנויות אישיות ובינאישיות. כגון-למידה וקשב, עבודה תהליכית, זיכרון, התארגנות. הצבת מטרות, פיתוח יכולות תקשורת ושיתוף פעולה. סיוע בהגברת תחושת מסוגלות וביטוי עצמי. המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: שיפור ופיתוח מיומנויות רגשיות, חברתיות ותפקודיות באמצעות אפייה טיפולית התכנית מוכוונת לקדם את מצבם,הלימודי הרגשי החברתי


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור