מובילים עתיד ירוק

ר.ג.ע לפיתוח מנהיגות בע"מ

מספר תוכנית בגפ"ן: 3945תמצית התוכנית:

פעילות חינוכית ויצירת שינוי עם תלמידים ובני נוער מחייבים קיום תהליך חינוכי משמעותי. תהליך זה יוביל ויפתח תחושת שייכות לחברה ולסביבה שלהם, מודעות חברתית-סביבתית, מעורבות בתהליכים המתרחשים ביישובם והשפעה על איכות החיים והסביבה המקומית והארצית. תכנית מבוססת על תהליך חינוכי רב שנתי מתפתח תוך שימוש בסביבה ויצירת חוויות משמעותיות. כל זאת, ע"י העצמת תלמידים ובני הנוער ופיתוחם כמנהיגים סביבתיים-חברתיים שיובילו שינוי בחברה ובסביבה. העצמת בני הנוער (אישית וקבוצתית) באמצעות ברור ערכי של מעגלי זהות ושייכות (זהות אישית, אתנית, דתית, מגדרית, אזרחית, פוליטית וכדומה), חיזוק הזיקה בקרב התלמידים ובני הנוער ליישוב. העלאת המודעות לסוגיות חברתיות-סביבתיות (סביבה אנושית ופיזית) ביישוב, באמצעות למידה, מיפוי והכרת הסוגיות המרכזיות.

מטרת התוכנית:
התכנית תוביל ליצירת קבוצת מנהיגות מקומית מגובשת שתתנדב ותפעל למען הקהילה כחלק מהקהילה בתחומי חברה-סביבה. גיבוש חברתי ופיתוח קבוצה מובילה וממשיכה לאורך זמן בקהילה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: חברה ערבית (אתגרים)
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי
סוג ארגון: חברה עסקית
מספר ארגון: 516048105

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור