מדע במטבח - מדעים

אשכולות חשיבה ישראל בע"מ

מספר תוכנית בגפ"ן: 3349תמצית התוכנית:

תכניות המדעים שלנו נותנות לילד בסיס להמשך לימודי המדע בחייו. הילדים מכירים מדע דרך ניסויים, משחקים, הפעלות ותוצרים מלהיבים. מדע הוא עבורם כלי חשיבה משעשע ומאתגר לבחינת העולם שסביבם. לתכנית, בסיס רגשי-חווייתי היוצר תחושת-מסוגלות ללמוד ולעסוק במדע; בסיס חשיבתי, הבוחן תופעות בשיטתיות מדעית קפדנית; בסיס של שפה ומושגי יסוד מדעיים שישמשו את הילד כל חייו. פיתחנו 2 תכניות המהוות 2 נדבכים בתפיסה החינוכית של לימודי הבסיס המדעי: משחקי מדע - תכנית הבסיס לחוויה מדעית וחשיבה מדעית בביה"ס - לתלמידי כיתות א'-ג'. מדע במטבח - תכנית המשך המרחיבה ומעמיקה את הבסיס המדעי של הילדים - לכיתות ב'-ד'.

מטרת התוכנית:
הפנמת תהליך החקר על שלביו: תיאור התופעה הנחקרת, העלאת השערות, תכנון ניסוי, ביצוע והסקת מסקנות. פיתוח תחושת המסוגלות והסקרנות המדעית הטמונה בכל ילד. יצירת שפה מדעית והכרת תהליכים כימיים ופיסיקליים בסיסיים בעולם הסובב אותנו.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד'
שיוך למסגרת משרד החינוך: חברה ערבית (אתגרים) , קרב
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי
סוג ארגון: חברה עסקית
מספר ארגון: 513099341

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור