חידון אדם ונוף במדבר לנוער הבדואי (חידון הנגב)

מספר תוכנית בגפ"ן: 3096תמצית התוכנית:

התכנית מהווה שיא בתהליך למידה שיגובש בבתי הספר ו\או בקבוצה רשותית שבו יושם דגש על החשיבות של ההכרות עם ערכי הדת והמורשת הבדואית, תוך שילוב עם מערכת הערכים האוניברסלית המקובלת בחברה במדינת ישראל. התכנית/החידון מאפשר/ת לתלמיד להוסיף ידע וגם לחזק רגש, שהשילוב ביניהם מהדק יותר את הקשר בינו לבין סביבתו ברמת החברה והמדינה. אדם ונוף במדבר תכנית שמהווה שיא של תהליך חינוכי ערכי לתלמידי חט"ב במגזר הבדואי במחוז דרום, אשר במהלכו יחשפו התלמידים\בני הנוער לערכים אוניברסליים עם דגש על ערכים קיימים במורשת ובמסורת הבדואית. התלמידים יחשפו לחומר לימודי ופעילות חינוכית ערכית שבאמצעותה יבחנו היבטים שונים בדגש על נושאים רבים כמו: מורשת בדואית, ערכים מהקוראן ,דמוגרפיה והתיישבות, חינוך, מוסדות שלטון, ומערכת החוק והמשפט. הכרות זו תסייע בידי התלמידים לגבש זהות אישית וקבוצתית שתחזק את מעורבותם החברתית, הקהילתית והאזרחית, ושילובם הנכון בחברה ובמדינה. מרכיבי הזהות ועיצובה מבוססים על יסודות ערכיים: ערכי הדת וערכי המורשת, שמעצבים יחד את חיי הנער בביתו, כפרו, חברתו, אזורו ומדינתו.

מטרת התוכנית:
לטפח ולחזק את האמונה במערכת הערכים של הדת ושל המורשת הבדואית. להכיר בערכם של חיים בחברה תרבותית. לפתח הבנה ורגישות למערכות הגומלין בין אדם , סביבתו ומורשתו. לטפח אחריות אישית על הסביבה ועל המורשת. לקדם תהליכי למידה של ידע המוביל להפנמת ערכים ולשינוי התנהגות. להכיר את הנגב בעבר ובהווה. תלמיד ילמד על המעבר ותהליך השינוי בחיי הבדואים לפני ואחרי קום המדינה. הפנמת ערכים כמו: סובלנות, הכבוד לזולת, מעורבות בקהילה, נתינה והתנדבות. התלמיד יבחן את הנושאים שלמד תוך ברור משמעותם לגביו כאדם וכאזרח הנגב וכאזרח המדינה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: תוכנית משרדית
קהל יעד: ז' | ח' | ט'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): משרד החינוך

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור