צוות חינוכי צעיר (אחלא ערך)

מספר תוכנית בגפ"ן: 3099תמצית התוכנית:

המנהיגים/המדריכים הצעירים יפעלו בהתנדבות בבתי הספר היסודיים, לפחות שעתיים בשבוע בשעות אחר הצהריים במועדוניות, בצהרונים, בפעילויות חברתיות, בחונכות חברתית ולימודית, ובימי שיא על פי הצרכים של בתי הספר היסודיים. זאת, במסגרת המעורבות החברתית במסלול לתעודת בגרות חברתית. המורה שיוביל את התכנית יכשיר וינחה את קבוצת המנהיגות, מכיתות י', י"א, 25 עד 30 תלמידים, לקראת ובמהלך מילוי משימותיהם, לאורך כל השנה. המורה יקבל ערכה שתכלול תוכנית ופעילויות להכשרת קבוצת המנהיגות והנחייתה. בעל התפקיד יכול להיות כל מורה מצוות בית הספר שיהיה נלהב מספיק למנף פעילות מהסוג הנדון ויעמוד בדרישות.

מטרת התוכנית:
קידום הנושא הערכי הרב שנתי שמשרד החינוך מוביל. העשרת קהילת בית הספר היסודי במיומנויות, ערכים ופעילויות המסייעים לתלמידי בית הספר. הגברת הפעילות במעורבות החברתית בקרב בני הנוער בחברה הבדואית. פיתוח כישורי מנהיגות בקרב בני נוער בחברה הבדואית. בניית קבוצה שתוכל לחנך ולהעביר תכנים לימודיים וחברתיים לתלמידים בבתי הספר היסודי. חיזוק החינוך למצוינות ערכית ואזרחית. העמקת החינוך הרגשי, הערכי והחברתי וקידום מעורבות אישית וחברתית. טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית ולקידום הכלת האחר וקבלת השונה. קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל הקבוצות בחברה הישראלית. קידום תפיסה הוליסטית המקדמת רצף חינוכי בין כלל מערכות החינוך "מחנכים מסביב לשעון"


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: תוכנית משרדית
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): משרד החינוך

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור