FIRST Robotics Competition

הטכניון - מכון טכנולוגי

מספר תוכנית בגפ"ן: 3277תמצית התוכנית:

במסגרת תכנית FIRST Robotics Competition תלמידי ט'-יב' מתמודדים עם אתגר טכנולוגי לבניית רובוט המתמודד בתחרות מאתגרת בעלת נושא מרכזי המתעדכן מדיי שנה. בנוסף הידע הטכנולוגי הכולל תכנות, בנייה, מכניקה, חשמל, אלקטרוניקה ועוד, תהליך בניית הרובוט ומתכונת התחרות משלבים בתוכם גם פיתוח כישורים ומיומנויות הכוללים ? חשיבה אסטרטגית, יצירתיות, ניהול משאבים, פתרון בעיות, ניהול פרויקט, ניהול זמנים, עבודת צוות ופרויקטים של מעורבות קהילתית .

מטרת התוכנית:
לחשוף בני נוער למדע וטכנולוגיה בדרך חווייתית ומהנה ולגרום באמצעות כך להעלאת המוטיבציה לימודי הנדסה וטכנולוגיה בעתיד במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: אחר
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: תאגיד סטטוטורי
מספר ארגון: 500701636

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור