FIRST LEGO League Jr

הטכניון - מכון טכנולוגי

מספר תוכנית בגפ"ן: 3273תמצית התוכנית:

התכנית חושפת את הילדים הצעירים בפני העולם המרתק של מדע וטכנולוגיה. תכנית זו מציגה בפני הילדים אתגר מחיי היום יום לפתרון באמצעות חקירה וחשיבה יצירתית. בהנחיית מדריכים, עובדים הילדים עם אבני LEGO, חלקים נעים וערכת WEDO מתוך מטרה לגבש ולהציג פתרון לאתגר באמצעות דגם LEGO קבוצתי. את סיום הפעילות הילדים יחגגו בפסטיבל שבמסגרתו הילדים יהנו מיום כיף הכולל תחנות פעילות ויצירה ובמהלכו יציגו את הדגם והפוסטר הקבוצתי שהכינו במהלך העונה. בפסטיבל כל הקבוצות זוכות וכל הילדים יקבלו מדליות ותעודות.

מטרת התוכנית:
לחשוף ילדים למדע וטכנולוגיה בדרך חווייתית ומהנה


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: אחר
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: תאגיד סטטוטורי
מספר ארגון: 500701636

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור