SMARTY (לחשוב מחוץ לקופסה)

תאפאווק - עמותה למצוינות בחינוך במגזר הערבי (ע"ר)

מספר תוכנית בגפ"ן: 3160תמצית התוכנית:

תוכנת Smarty, הינה תכנית העשרה שפותחה ע"י עמותת "תאפאווק" , עמותה העוסקת בפיתוח תכנים ברוח מיומנויות המאה ה-21 והטמעתן במערכת החינוך הערבי בישראל. תכליתה של תכנית Smarty הוא פתוח מיומנויות קוגניטיביות כמו חשיבה ביקורתית, יצירתית, חשיבה מחוץ לקופסה ופיתוח האינטליגנציה הרגשית של התלמיד בבית הספר היסודי. התכנית מבוססת מבחינה פדגוגית על דרכי הוראה חווייתיים לתחומי למידה וחשיבה חדשים. היא תיושם במסגרת יום הלימודים ומציעה פעילות העשרה לכיתות א' וב' ולכיתות ג' עד ו' במגוון תחומי העשרה קוגניטיביים ורגשיים כאחד בצורה משולבת. התכנית מבוססת על הוספת 2 שעות העשרה שבועיות. כל לימודי ההעשרה יתקיימו בקבוצות למידה קטנות, של כ 15 תלמידים בשיעור, בתדירות פעם לשבועיים. תכני התכנית יועברו על ידי מדריכים מטעם העמותה, לכל אחת מהשכבות בבית הספר סדרת מפגשים שנתיים כאשר כל מפגש יכלול סדנא שאורכה שעה וחצי (90 דקות). מספר המפגשים בשנה הוא 26 מפגש המתחילים בתחילת ספטמבר ומסתיימים באמצע חודש מאי של אותה שנת לימודים. נושאי המפגשים משתנים משכבה לשכבה ובתוך השכבה לפי תכנית מובנת מראש.

מטרת התוכנית:
תכנית העשרה במטרה לפתוח מיומנויות קוגניטיביות כמו חשיבה ביקורתית, יצירתית, וחשיבה מחוץ לקופסה ובמקביל פיתוח האינטליגנציה הרגשית של התלמיד בבית הספר היסודי.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט'
שיוך למסגרת משרד החינוך: חברה ערבית (אתגרים)
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580597631

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור