חשבון זה קל (אלחוארזמי הקטן)

אלמעאלי להכוון חברתי (ע"ר)

מספר תוכנית בגפ"ן: 3149תמצית התוכנית:

מטרת התכנית להעצים את החשיבה המתמטית הקוגניטיבית והספונטנית אצל התלמידים הערבים (כיתות א'-ו') כך שהם יתפסו את המתמטיקה כפעילות יצירתית בה הם יכולים להיות מעורבים לחלוטין ולא כגוש ידע כפוי, המחוסן מפני שינוי או התפתחות. המטרה היא ללמד את מיומנויות החשבון הבסיסיות כמו חיבור וחיסור, כפל וחילוק על ידי הפעלת הדמיון ומשחק במונה הסיני Abacus-. בנוסך למטרה האקדמית, השתתפות בתכנית אמורה להעצים את התלמידים הערבים, ולהסיר את הפחד והניכור מהמתמטיקה וגם לצמצם את הפערים בין התלמידים בשלבי החינוך היסודי שגורמים לפערים מעמדיים בחברה הערבית בהמשך. התלמידים יחשפו לשיטת לימודים חדשנית בחשבון ובלמידה שמתחשבת בשלב ההתפתחותי שלהם, הסקרנות האינטלקטואלית והדמיון. השתתפות בתכנית הזו מאפשרת שיפור ההישגים של התלמידים במתמטיקה ומעלה המסוגלות העצמית שלהם להתמודד עם בעיות מתמטיות. שיטת ההוראה בתכנית תתבסס על הוראה פרונטלית, דמיון מודרך, שימוש במונה הסיני , תרגילים בכיתה שמטרתם לפתח את כישורי החשבון הקוגניטיביים של התלמידים.


מטרת התוכנית:
לאפשר לתלמידים (כיתות א'-ו') לרכוש את מיומנויות החישוב הבסיסיות כמו חיבור וחיסור, כפל וחילוק בחינוך היסודי ובצורה חווייתית, להעלות את הישגי התלמידים במתמטיקה, שיפור מיומנויות החישוב הקוגניטיביות של התלמידים, למידה החישוב המהיר והמדויק על ידי הפעלת הדמיון ושיפור יכולת הריכוז והזיכרון של התלמידים, להסיר את הפחד מלימוד החשבון, שיפור דימוי עצמי ומסוגלות עצמית של התלמידים.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור