ירוק על המים

טלאור פעילויות חינוכיות בע"מ

מספר תוכנית בגפ"ן: 3113תמצית התוכנית:

הידרופוניה היא חקלאות העתיד. בקצב גידול האוכלוסין וביחס לקרקעות מניבות, לא תהיה לאדם ברירה, אלא למצוא פתרונות אחרים לגידול ייצרני. ההידרופוניה מבוססת על מים בלבד (מצע מנותק) במעגל סגור, מאפשרת פתרון לבעיה. תכנית ירוק על המים הינה תכנית המושתתת על עיקרון הלמידה המשמעותית דרך עולם הצמח ומתכתבת עם תכנית המדעים הפורמלית בתחום הדעת מדע וטכנולוגיה והתכנית הלאומית של משרד החינוך ללמידה משמעותית. התכנית מיישמת את שלושת העקרונות המרכזיים של הלמידה והמשמעותית. ערך ללומד ולחברה: קיום, תחזוק ופיתוח חקלאות הידרופונית דורש אחריות אישית וקבוצתית, ועקומת למידה והתפתחות. המערכת הסגורה, בה גדלים הצמחים השונים מהווה מיקרו קוסמוס של יחסים - האדם והצמח. מעורבות הלומד והמלמד: התכנית בנויה על קשר ישיר בין כל תלמיד ותלמיד עם המורה המלמד. התכנית ללא כתיבה ואינה פרונטלית ומתבצעת מחוץ למרחב הכיתתי. בכל מערך ישנה עשייה נסיינית או חקרנית בה כל תלמיד בנפרד וכקבוצה נוטל חלק. בתוכנית ניתן לבנות עם התלמידים מתקן ביוספרה בית ספרי בו נקיים ניסויים הידרופונים שידמו חיים בתחנת חלל.

מטרת התוכנית:
שיטת הלמידה המשמעותית דרך עולם ההידרופוניה ממקדת את התפיסה כי הטבע יוצר את המעגלים שלו ואנו מחקים אותם להפקת תועלת וזאת מבלי לפגוע במקורות השפע. התוכנית מחדדת את ההבנה כי כל תהליך קשור בתהליך אחר, בקשרים אינסופיים של הדדיות, ועלינו כבני אדם לשמור על קשרים אלו. עקרון הקיימות הוא העומד מאחורי עולם ההידרופוניה ושכניו, והפעם העתיד יתחיל מילדי בית הספר, ובמקום ללמוד בדיעבד, הם אלה שיפיצו הלאה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי
סוג ארגון: חברה עסקית
מספר ארגון: 515697332

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור