ירושלים

מספר תוכנית בגפ"ן: 2798תמצית התוכנית:

תכנית "ירושלים" הינה תכנית בינתחומית המיועדת לתלמידי מערכת החינוך בכל חטיבות הגיל, בכיתות א'-י"ב. הנושאים והתכנים לקוחים מתכניות הלימודים הקיימות בתחומי הדעת השונים ולחטיבות הגיל השונות ומושתתים על ערכים בהלימה ליעדים המרכזיים של מערכת החינוך: "חינוך האדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו ואזרח נאמן למדינת ישראל, חינוך לאהבת ירושלים, להכרת תולדותיה ולהבנת התרבות והמסורת שגובשו סביבה" (חוזר מנכ"ל סא/2(א), ב' תשרי תשס"א, אוקטובר 2000). התכנית מבוססת על מיפוי כל תכניות הלימודים בחטיבות הגיל, תוך דגש על ירושלים בכל אחד מתחומי הדעת. יישומה יבוא לידי ביטוי בתהליך לימודי ערכי ומתמשך בכל שכבות הגיל. התכנית מודולרית וגמישה ומהווה מתווה כללי לתכנון ופיתוח יחידות הוראה אינטגרטיביות בבתי הספר.


מטרת התוכנית:
העמקת הזיקה והקשר של התלמידים לירושלים באמצעות תהליך לימודי ערכי ומתמשך בכל שכבות הגיל.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: תוכנית משרדית
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י' | ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): משרד החינוך

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור