חלוצי הערכה

מספר תוכנית בגפ"ן: 2664תמצית התוכנית:

תכנית זו מאפשרת להמיר בתחום דעת את בחינת הבגרות במספר אירועי הערכה פנים בית ספריים ולתת ציון בתחום הדעת הממיר את הציון הסופי המופיע בתעודת הבגרות. נדרשים מספר תנאי סף לבית ספר המבקש להצטרף לתכנית: בית ספר בעל הכרה בציונים שנתיים, טוהר בחינות (בית ספר ירוק במדד טוהר הבחינות) בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, בתחום הדעת המבוקש: העדר שיקלול דיפראנציאלי בשלוש השנים האחרונות, ציון ממוצע לא נמוך מ-65 בבחינות הבגרות החיצוניות בכל המועדים בשלוש השנים האחרונות. תכנית חלוצי הערכה נועדה לחזק את הלמידה המשמעותית, לפתח תפקודי לומד, להגביר את האוטונומיה הבית ספרית ולפתח את המורים מבחינה מקצועית ואת צוות המורים כקהילה לומדת המגבשת את החזון הבית ספרי ופועלת למימושו.


מטרת התוכנית:
פיתוח חדשנות פדגוגית והגברת אוטונומיה פדגוגית בבית הספר


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: תוכנית משרדית
קהל יעד: י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): משרד החינוך

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור