Moona Drone Challenge (תחרות הרחפנים)

מונא - חלל לשינוי בע"מ (חל"צ)

מספר תוכנית בגפ"ן: 2687תמצית התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידי ז'-י"ב בקבוצות למידה של עד 16 תלמידים. התכנית הינה חצי שנתית וכוללת מפגש שבועי בן שלוש שעות. התכנית משלבת התנסות מעשית בטכנולוגיות מתקדמות לצד תכנים חברתיים ובדגש על עבודת צוות ופיתוח מנהיגות. המשתתפים מתמודדים עם תכנון, בנייה והפעלת רחפנים ולאחר מכן מבצעים פעילות חברתית עם הרחפן בקהילתם המקומית. סיכום התכנית באירוע תחרות כלל ארצי (במסגרת תחרות הרובוטיקה הלאומית).


מטרת התוכנית:
פיתוח מיומנויות טכנולוגיות וחיזוק תחושת המסוגלות דרך התנסות מעשית בטכנולוגיה מתקדמת והתמודדות עם אתגרי התכנית ובדגש על עידוד מנהיגות טכנולוגית קהילתית.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: חברה ערבית (אתגרים) , מצויינות stem
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור