אורט ישראל מועדון גלישה

אורט ישראל (חל"צ)

מספר תוכנית בגפ"ן: 2694תמצית התוכנית:

העולם הדיגיטלי ומרחב הרשתות החברתיות בפרט מהווים מרכיב משמעותי בעולמם של בני הנוער ובעלי השפעה על התנהגותם ותפיסת עולמם. לעומת זאת, קיים פער מובנה ביחס לאוכלוסייה הבוגרת (אזרחים ותיקים) אשר לעיתים חלקים ממנה אינם נגישים ואינם בעלי מודעות/יכולת טכנולוגית. תכנית זו מכשירה בני נוער להעברת תכנים ומיומנויות עבור האוכלוסיה הותיקה, תוך דגש על נושאים ושירותים אינטרנטיים/טכנולוגיים הרלוונטיים לאוכלוסייה זו. לאחר ההכשרה יפגשו בני הנוער אזרחים ותיקים וישמשו כמדריכים דיגיטליים וכשותפים ליצירת מיזמים מקוונים.

מטרת התוכנית:
יצירת חיבור בין בני נוער לאזרחים ותיקים באמצעות חיבור מקוון וצמצום פערים דיגיטליים.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ז' | ח' | ט' | י"א | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: חברה ערבית (אתגרים)
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: חל"צ
מספר ארגון: 520017245

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור