שלי ורק שלי

ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות

מספר תוכנית בגפ"ן: 2538תמצית התוכנית:

התכנית כוללת מפגשים מובנים סביב הסרט "שלי ורק שלי" (ויצו) בהם יקבלו התלמידים הזדמנות להתבונן בגורמים המשפיעים על בניית הזהות שלהם, לחקור ולערער על תפיסות חברתיות קיימות, להבין תהליכים המאפיינים יחסים אינטימיים ולברר מהי הזוגיות הנכונה והמיטיבה עבורם. התכנית נוגעת בארבעה חלקים מרכזיים בקשר: "טרום הקשר" - יעסוק בעיקר בפנטזיה בה מופיע ייצוג בן/ת הזוג, "ראשית הקשר" - חיזור וההיענות לחיזור, "מיסוד הקשר" - העמקת הקשר בין בני הזוג והסביבה, "תהליך פרידה" - סיום וסגירת קשרים בין אישיים. בכל שלב יושם דגש על זיהוי סיטואציות בעלות אופי אלים ודרכי התמודדות עימן.

מטרת התוכנית:
מניעת אלימות בזוגיות באמצעות הקניית יכולת לזהות סימנים ורמזים להתנהלות אלימה בראשית ובהעמקת הקשר הזוגי תוך קבלת דרכי התמודדות לאורך הקשר.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: הורים | י"א | י"ב | י' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580057321

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור