Move Your English (אנגלית בתנועה)

ינשופים הדרכה

מספר תוכנית בגפ"ן: 2479תמצית התוכנית:

תוכנית ייחודית, פרי פיתוחה של ינשופים, ללימוד השפה האנגלית המיועדת לילדים בגילאי 4-7. תוך שימוש בלמידה מעוגנת גוף ובשיטות מעולם התנועה, התוכנית מדגימה כיצד למידה יכולה להיות חוויה מהנה, משמעותית ומעצימה. תכנית הוליסטית ייחודית ללימוד השפה האנגלית, על ידי שימוש במתודות מעולם התנועה, התיאטרון, המוסיקה והמקצב. התמקדות באנגלית מדוברת, גירוי ומעורבות של מגוון חושים, שילוב סגנונות למידה שונים, אוצר מילים ומשפטים קצרים. MYE היא אפשרות ללמידה אפקטיבית של שפה שנייה, דרך פעילות מהנה, למידה חוויתית, משחקים, דרמה, שירים ומקצבים. תהליך הלמידה מערב התנסות מעשית המערבת את התלמיד באופן אקטיבי ומעודדת יוזמה.

מטרת התוכנית:
טיפוח מיומנויות השפה האנגלית, חיזוק המסוגלות בשימוש בשפה ותחושת ההנאה מלמידתה, עידוד יוזמת התלמיד ומוטיבציה ללמידה, למידה חוויתית, שיפור אוצר מילים.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580565935

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור