Early Start Denver Model (ESDM)

עמותה לילדים בסיכון

מספר תוכנית בגפ"ן: 2459תמצית התוכנית:

תכנית עבור ילדים עם תסמונת על הספקטרום האוטיסטי המיושמת על ידי אנשי המקצוע בגני תקשורת. תכנית זו נועדה לקדם התפתחות במגוון תחומים ובדגש על שפה, תקשורת ומשחק. התכנית מאפשרת שפה משותפת ומאגר כלים משותף בין כלל אנשי הצוות ממגוון הדיסציפלינות אשר עובדים עם ילדים בעלי ASD בגני תקשורת. ה-ESDM מציע שימוש בקוריקולום התפתחותי הכולל את שלל תחומי ההתפתחות כבסיס לקביעת תכנית טיפולית אישית עבור ילדים עם ASD תוך יישום ועבודה על המטרות דרך משחק והתמקדות בתחומי החוזק והמוטיבציה של הילד. כמו כן, ההורים מהווים שותפים משמעותיים ביישומה של התכנית ומגיעים לפגישות משותפות עם המטפל והילד.

מטרת התוכנית:
לקדם שפה משותפת ומאגר כלים משותף בין כלל אנשי הצוות ממגוון הדיסציפלינות אשר עובדים עם ילדים בעלי ASD בגני תקשורת.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: אחר
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580183986

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור