מפגשים- מעשה במפגש (מעשה במפגש )

מרכז מעשה

מספר תוכנית בגפ"ן: 2489תמצית התוכנית:

מרכז מעשה פועל להרחבת המעורבות והעשייה של משתתפי התוכניות והצוותים לקידום חברה אזרחית ודמוקרטית בישראל ופועל באופן תדיר לפיתוח ויישום הפרקטיקום הנגזר מכך לקיומם של שיח ומפגש מרובה תרבויות, שיח המקדם ערכים של שוויון הזדמנויות, צדק וזכויות אזרחיות, סובלנות ואזרחות פעילה, יישום ערכים דמוקרטיים ותרומה של ממש לחיזוק חוסנה של החברה והקהילות בישראל המפגש והשיח הבין קבוצתי יוצר התנסות במרחב בטוח, תורם להרחבת הפרספקטיבה .אנו מקיימים פעולות המסייעות להפחתת הגזענות להגברת הפתיחות והסרת החסמים - מסר העובר כחוט השני בין התכניות גם לפני הסמינרים והמפגשים: שהעולם הוא דינמי ואנשים יכולים להשתנות, לא לנסות לייצר זהות משותפת אלא לחדד את הייחודיות תוך יצירת דומות רגעית ושיתוף סביב נושאים מסוימים, אשרור עצמי של זהות, יצירת הטרוגניות ורב-גוניות בקבוצות האחרות, קידום שיח אזרחי משותף. תקופת ההתנדבות במרכז מעשה מהווה תקופה נדירה בחייו של אזרח והזדמנות חד פעמית למפגש עם נציגים אחרים של החברה הישראלית, ומהווה תרומה אדירה לחיזוק תודעה אישית, חברתית ואזרחית.


מטרת התוכנית:
למידה עיונית מעמיקה של החברה הישראלית, אתגריה, הידע הפוליטי-אזרחי הנוגע לשיטה הדמוקרטית, דרכי ההשפעה האפשריות בדמוקרטיה וחיזוק ערכים דמוקרטיים. קידום ערכים של חיים משותפים ,שיח משותף, מפגשים וסמינרים בין קבוצות של צעירים ממגזרים שונים בחברה הישראלית. מעורבות חברתית ואזרחות פעילה: מתן כלים לפעולה בזירה החברתית, לדוגמא: מיפוי סוגיות חברתיות, בירור מוקדים של שינוי, דיבור בציבור, סנגור עצמי וכדומה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י"ג | י"ד | י' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: חינוך בלתי פורמלי
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור