מורשת יהדות אתיופיה

מספר תוכנית בגפ"ן: 2804תמצית התוכנית:

היחידות המוצעות בתכנית זו עוסקות בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה במטרה לקדם את ההכרה ביהדות זו ובתרבותה כחלק מהתרבות יהודית-ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשתה בקרב תלמידי מערכת החינוך בכל חטיבות הגיל. הנושאים שיעמדו במרכזן של יחידות הלימוד מותאמים לתכניות הלימודים הקיימות ומציעים הרחבה והעמקה של תכניהן, כמו כן מוצעים היבטים חדשים שטרם נבחנו. נושאי התכנית ממוקדים במורשתם של יהודי אתיופיה, בתרבותם העשירה, בסיפורי הגבורה הקשורים למסעות לישראל, בסיפורי השתלבות מוצלחים בחברה ובמדינה ובקשיים שבהם נתקלו. בתכנית ישולבו יחידות לימוד מקוונות אינטראקטיביות ויושם דגש על למידה משמעותית וחווייתית. נושאי הלימוד ישולבו גם בתהליכי למידה פעילה, כגון עבודות חקר, פעילות חוץ בית ספרית ושילוב הנושא בתחומי האמנויות. מומלץ כי בכל בית ספר תיבנה תכנית רב-שנתית בתחומי דעת שונים כדי שכל תלמיד ייחשף לנושא מורשת יהדות אתיופיה וכדי שלא תהיה חזרה, אלא העמקה והרחבה. כמו כן, מומלץ לעסוק בנושאים אלה במסגרת שבוע הקליטה שיחול במערכת החינוך.

מטרת התוכנית:
היכרות מעמיקה, של כלל תלמידי מערכת החינוך, עם קהילת יוצאי אתיופיה, שורשיה, מנהגיה, תרבותה ומנהיגיה והכרה בכך שקהילה זו היא חלק מהסיפור השלם של העם היהודי.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: תוכנית משרדית
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): משרד החינוך

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור