מאחורי העדשה

חבצלת מוסדות תרבות וחנוך של השומר הצעיר (חל"צ)

מספר תוכנית בגפ"ן: 2802תמצית התוכנית:

תכנית צילום המלמדת פיתוח מבט ביקורתי בונה - אישי, חברתי וסביבתי, בדרך של עבודה אישית וקבוצתית עם מתודות השיח הדיאלוגי. הקבוצה תעסוק בלימודי צילום, הכרות עם תחום הצילום התיעודי-ביקורתי ושימוש במצלמה ככלי הבוחן באופן ביקורתי גילויי אלימות ותוקפנות הקיימים בקהילה, זאת כדרך להעלאת המודעות בנושא זה. במסגרת התכנית יתקיים שיח ביקורתי בקבוצה על שיקוף של תופעת אלימות וניסיון למתן כלים להתמודדות עם התופעה. בסוף התכנית יצרו המשתתפים פרויקט גמר שיכלול תערוכת צילומים המוגשת לקהילה והמאפשרת שיח רב-דורי משמעותי וכנה על נושא אלימות בקהילה.

מטרת התוכנית:
פיתוח תפיסה ביקורתית בונה וקידום ערכי סובלנות באמצעות צילום מקצועי.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: חברה ערבית (אתגרים)
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: חל"צ
מספר ארגון: 510490451

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור