פולקלוריאדה

לוגוס לתרבויות ומורשת עמים

מספר תוכנית בגפ"ן: 2943תמצית התוכנית:

הפולקלוריאדה - הינה תכנית שמהותה העצמה לנוער וצעירים והכשרת מנהיגים צעירים. באמצעות "הפולקלור" ככלי לליטוש ודרבון המשתתפים לערכים חברתיים על ידי שילובם בתכנית פנאי משמעותית . פולקלור + "ריאדה" (מנהיגות בערבית) , אשר תפעל לבניית מנהיגים צעירים באמצעות הפולקלור. התכנית מציעה לחבר ולייסד קבוצות מחול "דבקה" בשיתוף בני נוער חסרי כיוון וליווי חינוכי ערכי למצב של שילוב , מעורבות ומיצוי יכולותיהם בתחום הפולקלור עד להפיכתם לשגרירים ולרקדנים ייצוגיים הן לפולקלור ובעיקר לכפרם / עירם. החדרת ערכי מנהיגות , תודעה לאזרחות טובה ושייכות לחברה מודרנית חיובית ופעילה ביישוביהם.


מטרת התוכנית:
הפעלת תכנית פנאי משמעותית באמצעות הפולקלור, הפיכת נוער בסיכון ונוער נושר לרקדן פעיל תוך כדי חיזוק הדימוי העצמי שלו, שילובו ושיווקו לבמות מקומיות ובינלאומיות. אספקת כל הכלים והידע למוקדי העשייה המובילים בז'אנר המחול תוך כדי העצמת המודעות אצלו לחשיבות המעורבות, ההתנדבות והחיבור לקהילה המקומית .


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: חברה ערבית (אתגרים)
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור