Play2Talk (משחקים לשלום)

משחקים לשלום

מספר תוכנית בגפ"ן: 2909תמצית התוכנית:

תכנית הלימודים Play2Talk משתמשת במשחקי מחשב מקוונים כפלטפורמה לקירוב לבבות ולשינוי עמדות לטובה בקרב בני נוער ממגזרים שונים. התוצאה היא תוכנית חדשנית המגשרת על פערים גיאוגרפיים,אתניים ותרבותיים, ומייצרת היכרות שתחילתה במרחב המשחקי הוירטואלי - ושיאה במפגשים בין אישיים במרחב הממשי. העמותה מספקת לבתי הספר המשתתפים תכנית פדגוגית מלאה וסביבה מקוונת חדשנית שפועלת על פלטפורמת Minecraft, משחק המחשב הפופולרי ביותר בעולם מסוגו. התכנית כוללת הכשרת מורים מלאה וליווי לכל אורך התכנית, התקנות ורישיונות למשחק וכן הפקה מלאה והנחיה של מפגשים פנים אל פנים בשילוב מומחים אקדמיים לקבוצות רב תרבותיות.

מטרת התוכנית:
יצירת אינטראקציה חיובית בין בני נוער ממגזרים שונים בסביבת משחקי המחשב המקוונים, סביבתם "הטבעית" של בני הנוער במאה ה 21, ולאחר מכן במפגשים פיזיים. קירוב לבבות, הפחתת גזענות והגברת סובלנות.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ד' | ה' | ו' | ז' | ח'
שיוך למסגרת משרד החינוך: חברה ערבית (אתגרים)
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580590552

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור