התפתחות אישית ומעורבות חברתית

מספר תוכנית בגפ"ן: 2338תמצית התוכנית:

תכנית המיועדת לכיתות י'-י"ב והיא תנאי לקבלת תעודת בגרות. התוכנית מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות learning) service). שואפת לאפשר לתלמיד להתפתח תוך כדי התנסות באמצעות ליווי וחניכה ע"י מבוגר משמעותי. משלבת למידה עיונית, ערכית ורגשית בתחום הדעת ובשעת החינוך והתנסות מעשית ליישום הנלמד בכיתה בתרומה לקהילה ולחברה. ההתנסות מלווה בשיח רפלקטיבי לעיבוד ההתנסות המעשית, לגיבוש הבנות ולהעמקה של הלמידה העיונית. הממד העיוני כולל שלושה מרכיבים: רכישת ידע, שיח ערכי וטיפוח מיומנויות במסגרת תחום הדעת, שעת החינוך, בכיתה, בקבוצה/בשכבה. ליווי ותמיכה בקבוצות קטנות הכולל שיח רפלקטיבי; הכשרה לתפקיד במקום ההתנסות המעשית. הממד המעשי כולל שני סוגי התנסויות: התנסות מעשית פרטנית או קבוצתית על פי בחירת התלמיד/ים, בליווי הרכז ובשיח משותף. פיתוח ויישום מיזם קבוצתי("פרויקט") - התנסות ביזמות חברתית שבה התלמידים מגלים מעורבות, מזהים צרכים חברתיים בקהילה ובחברה מתכננים ונותנים לו מענה הלכה למעשה.

מטרת התוכנית:
לטפח את התלמיד להיותו בוגר עצמאי, מעורב, בעל תודעה, רגישות חברתית וחוסן נפשי, אכפתי, אחראי ורואה במעורבות החברתית ערך ודרך חיים.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: תוכנית משרדית
קהל יעד: י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): משרד החינוך

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור