אגדה ומדע בכריכה אחת (שילוב מדעים עם ספרות ילדים ונוער )

טכנוקט

מספר תוכנית בגפ"ן: 2068תמצית התוכנית:

התכנית משלבת בין ספרות ילדים ונוער לבין מדעים. מחקרים הוכיחו כי השילוב הזה תורם לשני התחומים כאחד - הוא מעודד קריאה מחד גיסא ומקל על הבנת תהליכים מדעיים מאידך-גיסא. בכל מפגש קוראים קטע מתוך סיפור או שיר ילדים המותאם לגיל המשתתפים ועוסקים מעט בקטע הספרותי, בסוגה ובסופר/משורר. לאחר מכן מאתרים סוגיה מדעית הנגזרת מתוך הקטע הספרותי. עורכים ניסויים סביב הסוגיה המדעית ומגלים חוקים מדעיים. לסיום, כל תלמיד בונה דגם טכנולוגי המבוסס על החוקים המדעיים שהתגלו. את הדגם התלמידים לוקחים הביתה למזכרת.

מטרת התוכנית:
עידוד קריאה בעזרת מדעים וקירוב התלמידים לעולם המדע והטכנולוגיה בעזרת סיפורים ושירים.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: קרב
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי
סוג ארגון: עוסק מורשה
מספר ארגון: 512300559

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור