שפה וספרות (שפת הספר)

פתרונות חינוכיים בע"מ

מספר תוכנית בגפ"ן: 2289תמצית התוכנית:

התכנית כוללת פעילויות בתחום השפה והספרות תוך שימוש בספרי ילדים ובסיפורים מסוגות שונות (סיפורים מטאפוריים, משלים, סיפורי הומור ועוד). בתכנית נעשה שימוש בתיאטרון, בדרמה ובהפעלות מגוונות. בחירת הסיפורים נשענת על פיתוח שני תחומי התפתחות מרכזיים: התחום השפתי והתחום החברתי-רגשי. בכדי לתת מענה לתחום השפתי, הפעילויות סביב הספר והסיפור תמוקדנה בהרחבה ובהעמקה של אוצר מילים, בהעשרת השיח, בפיתוח מיומנויות פונולוגיות ועוד. כמענה לתחום החברתי-רגשי, יושם דגש על המחזה ועיסוק בסיפורים המגלמים סיטואציות חברתיות ומאפשרים טיפוח של ההבנה החברתית. התכנית כוללת גם התאמה לשפה האנגלית במידה וקיים צורך/דרישה לכך.


מטרת התוכנית:
הקניית כישורים שפתיים וחברתיים בעזרת כלים מגוונים הרלוונטיים לעולם הילד.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור