מסוגלות תעסוקתית - עתיד בטוח

השחר החדש - מרכז בדואי יהודי בנגב לנגישות

מספר תוכנית בגפ"ן: 2294תמצית התוכנית:

תכנית זו פועלת בעיר רהט ומיועדת לנוער בסיכון. בתכנית משתתפים בני נוער מהעיר רהט בגילאים 15 עד 18 כאשר המטרה המרכזית הינה יצירת אופק תעסוקתי על ידי העצמת יכולות אישיות והכנה לעולם העבודה. על מנת להרחיב את זירות ההתנסויות הנורמטיביות ולהגדיל את סיכוי שילובם הנורמטיבי של בני הנוער בחברה הישראלית, מושם דגש בשני מישורים מרכזיים: חיזוק כישורים ומיומנויות של מסוגלות תעסוקתית - הקניית ידע וניסיון שיהווה בסיס לקבלת החלטות מושכלות ביחס לעתיד ; התנסות בעולם העבודה - המודל פועל ליצירת פרק זמן להשתלבות בעולם העבודה, בין אם לתקופה קצרה או ארוכה, בין בשכר ובין בהתנדבות, במקביל לתקופת ההכשרה והלימודים.


מטרת התוכנית:
חיזוק כישורים ומיומנויות של מסוגלות תעסוקתית לנוער בסיכון.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור