Kids Academy (קידס אקדמי)

תאפאווק - עמותה למצוינות בחינוך במגזר הערבי (ע"ר)

מספר תוכנית בגפ"ן: 1771תמצית התוכנית:

התכנית פועלת לפיתוח מיומנויות של המאה ה-21 ולהטמעת מיומנויות אלה בקרב התלמיד הערבי מגיל צעיר. התכנית חותרת להנחיל לתלמיד המצטיין מיומנויות אשר יסייעו לו בהתמודדות והתגברות על מכשולים וקשיים בלימודיים האקדמיים העתידיים, לרבות אתגרים חברתיים ונפשיים. התכנית מתמקדת בשני נתיבים מרכזיים: פיתוח אישיות וחשיבה מדעית. במסגרת התכנית יבקר התלמיד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ לשם חווית העולם האקדמי מקרו(אופציונלי). התכנים מפותחים על ידי מומחי תוכן ומועברים על ידי מדריכים מקצועיים, תוך התאמה לצרכי המוסד.

מטרת התוכנית:
פיתוח מיומנויות חשיבה מדעית ועיצוב אישיות בקרב תלמידים מצטיינים במגזר הערבי לקראת שילובם באקדמיה על ידי מתן העשרה בתחומים לימודיים וחינוכיים שונים.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: חברה ערבית (אתגרים)
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580597631

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור