my קומיקס (אפרת בינדר העשרה)

אפרת בינדר העשרה

מספר תוכנית בגפ"ן: 1751תמצית התוכנית:

תכנית 'my קומיקס', הינה תכנית ייחודית המתמחה בקומיקס עם ניסיון רב בהקניית שפת תקשורת עולמית. התכנית משתלבת ככלי לימודי וככלי לביטוי אישי וחברתי תוך פיתוח כישורי איור וכתיבה. התכנית מעמיקה את מעורבות הילדים הרוכשים תכנים שונים בנושאים חברתיים, ערכיים ואקטואליים ויישומם על ידי יצירת ציורי קומיקס. שיטות ההוראה שלנו מגוונות ומלוות בסיפורים מחיי עולם הילדים תוך שימוש בדמויות מלוות המשמשות ככלי ביטוי להוצאת רגשות ותחושות אותם חווים הילדים. הילדים מתנסים בכתיבת סיפור קומיקס המפתח את יכולת ההבעה, החשיבה והדמיון. ציורי הקומיקס גורמים הנאה והצלחה לילדים ובכך מביאים לחיזוק הביטחון והמודעות העצמית של הילד בדרך ש... "כל אחד יכול " !

מטרת התוכנית:
פיתוח מיומנויות אוריניות ואיור, תוך הכרת שפת הקומיקס ככלי הבעה אישי, חברתי ולימודי.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: קרב
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי
סוג ארגון: עוסק מורשה
מספר ארגון: 59254771

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור