משיקים (הוראה מותאמת בכיתה הטרוגנית המכילה תלמידים עם קשיים/ לקויות למידה בהשקה לתחומי דעת)

מספר תוכנית בגפ"ן: 1739תמצית התוכנית:

תכנית משיקים מציעה למורים בכיתות הטרוגניות מגוון כלים להוראה מותאמת. כלים אלה המגיעים מתחום ההוראה המתקנת ואסטרטגיות הלמידה מתוך תפיסה של עיצוב אוניברסלי בלמידה. הכלים משיקים בין תחומי הדעת לתחום לקויות הלמידה תוך התייחסות לפרסונליזציה בלמידה. התכנית מציעה לבית הספר הכשרת צוות המורים להוראה מותאמת בכיתות השלמות ההכשרה כוללת רקע בנושא לקויות למידה ודרכי הוראה מגוונות בהיבטים פדגוגיים ופסיכופדגוגיים המותאמות לתלמידים בכיתה הגדולה בכלל ועם לקויות למידה בפרט. במסגרת ההכשרה מקבלים המורים כלים שניתן להפעיל בכיתה הגדולה בהתאמה למיומנויות הספציפיות לכל מקצוע ולקשיים הממוקדים הייחודיים לו. הפעלת התכנית כוללת השתלמות בית ספרית בחדר המורים 30 שעות וכן מפגשי הטמעה בצוותים קטנים 20 שעות. דוגמאות לכלים: המבחן ככלי מקדם למידה, תפקודים ניהוליים ותלמידאות, זיכרון וסכמות בלמידה, פסיכופדגוגיה, מיומנויות קריאה וכתיבה. התכנית פועלת בשני דגמים, דגם המותאם להוראה בבתי הספר היסודיים ודגם המותאם לבתי הספר העל יסודיים.

מטרת התוכנית:
חיזוק תחושת המסוגלות של המורה בהתמודדות עם קשיים ולקויות בכיתתו. נתינת כלים שיסייעו להכלת התלמידים ולקידום תפקודי הלמידה שלהם.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: תוכנית משרדית
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י' | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: הכלה והשתלבות
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): משרד החינוך

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור