עושים סביבה יחד-משאב המים (משאב המים)

אדיוסיסטמס בע"מ

מספר תוכנית בגפ"ן: 1663תמצית התוכנית:

התכנית עוסקת בהעמקת הבסיס הראשוני לחינוך סביבתי, העמקת הידע במושגי יסוד בתחום ופיתוח המודעות לבעיות סביבתיות בדגש על משאב המים בעולם ובארץ, בחשיבותו לקיומנו, במודעות לצורך בניהול מושכל שלו ובתרומתנו לשימור המשאב על ידי התנהלות יומיומית מודעת. התכנית כוללת כ-13 מפגשים אחת לשבועיים. ובין תכניה: הקניית ידע בסיסי על תפרוסת משאבי המים בארץ ובעולם ועל מצבם, העלאת מודעות התלמידים לחשיבות משאב המים, בחינת סוגיית רמת הצריכה האישית/משפחתית של מים באמצעות מבדקי טביעת רגל מימית וניתוח ממצאיהם, יישום באמצעות עזרי לימוד חווייתיים ומשחקי מים, מגוון פעילויות בתוך בתי הספר ובקרב הקהילה הקרובה כולל ביקור במרכז המבקרים בשפד"ן ופיתוח מנהיגות צעירה לקידום נושאים סביבתיים.


מטרת התוכנית:
העלאת והעמקת מודעות התלמידים, הצוות החינוכי והקהילה לחשיבות השמירה על משאבי המים, זיהוי מפגעי מים בסביבה הקרובה ופעולה למען שיפורם, זאת תוך טיפוח צרכני מים נבונים פיתוח ערכים של התנהגות מקיימת כדרך חיים והגברת תחושת האחריות לסביבה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ד' | ה' | ו'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור