יוצרים סביבה (קיימות, סביבה, פיתוח בר קיימא וצרכנות נבונה)

יסודות לצמיחה דרור

מספר תוכנית בגפ"ן: 1661תמצית התוכנית:

הקיימות, כתפישת עולם, מבקשת ליצור פיתוח בר קיימא - פיתוח העונה על צרכי ההווה בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם הם. בשביל בני האדם, קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית. השאלה המנחה בקיימות היא לא האם בני אדם צריכים להשפיע על הטבע, אלא כיצד הם צריכים להשפיע עליו. התכנית הינה סדרה של מפגשים משלימים, כאשר בכל אחת מהמפגשים נכיר מושגים, נברר מהי החברה הטובה שאליה אנחנו מכוונים ונשוחח על צעדים שאנחנו יכולים לעשות כבר מחר. קיימת אופציה להרחבת התכנית בסיור או בהרצאה. הפעילות תעסוק בבירור המושגים: חברה ברת קיימא, קיימות והקשר בין כלכלה, סביבה וחברה, תרבות הצריכה, משבר האקלים ועוד.


מטרת התוכנית:
חינוך לקיימות והעמקת הקשר בין אדם לסביבתו- הן הקרובה לבית והן הרחבה, על שלל מרכיביה האנושיים, הביולוגיים והטבעיים.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י' | ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור