תכנית גדר להתמודדות עם עולמם הערכי של בני הנוער

עיריית ראשון לציון

מספר תוכנית בגפ"ן: 1577תמצית התוכנית:

שילוב של רכזי תנועות הנוער בשעות הבוקר בפעילות חברתית ערכית המתקיימת בבתי הספר מאפשר לתלמידים לקבל פעילות בתחומים שונים ברוח תנועת הנוער בנושא זכויות אדם ומניעת אלימות, הקניית כישורי חיים בנושא זהות אופי מול יופי, קפה שיחה וכו' התכנית מביאה את פעילות התנועה בשעות הבוקר לבתי הספר על מנת לחבר את התלמידים עם תנועת הנוער הפועלת בסביבתם. יוצרים רצף חינוכי ומשלבים את התלמידים בפעילות הפנאי בתנועת הנוער אחר הצהרים ,הרכזים מהווים דמויות חינוכיות , לתלמידים ומעצימים את התלמידים בתחום האישי יוזמים קבוצות מנהיגות שכבתיות , כיתתיות ומאפשרים לקבוצות המנהיגות להוביל פעילויות בתוך בית הספר תוך העצמתם והכוונתם למעורבות בחיי בית הספר.


מטרת התוכנית:
השתלבות בפעיליות תנועות הנוער ושמירה על רצף חינוכי בין מסגרת החינוך הפורמלי למסגרת החינוך הבלתי פורמלי.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר ציבורי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור