מנהיגות לקיימות עירונית (פיתוח הנהגה לקיימות)

המועצה לישראל יפה

מספר תוכנית בגפ"ן: 1410



תמצית התוכנית:

תכנית לליווי או הקמה של הנהגה ירוקה בית ספרית שתכליתה פיתוח מודעות אישית, יצירת תחושת אחריות למצב הסביבה ומתן כלים לפעולה והנהגת תהליכים לשימור ושיפור סביבת החיים. התכנית שמה דגש על טיפוח מנהיגות סביבתית, שילוב הקהילה בתהליך והפיכת התלמידים לסוכני שינוי התנהגותי ביחס לסביבה בקהילתם הקרובה. תכנית זו מקנה ידע עכשווי ועדכני בנושאי סביבה ושמה דגש על מתן סט של כלים יישומיים להוצאת ידע זה מהכוח אל הפועל, ליצירת חברה מקיימת. התכנית כוללת חמישה מפגשים להקמה או חיזוק של הנהגה ירוקה בבית הספר וליווי פעילות. ההדרכה מותאמת לצרכי בית הספר ומשתלבת בעשייה הקיימת.

מטרת התוכנית:
פיתוח וחיזוק מנהיגות חברתית והקניית כישורי הנהגה תוך מתן כלים יישומיים להוצאה לפועל של פרויקטים בבית הספר ובקהילה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580021582

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור