עולם הכלב (הכלב והאדם - ידידות אחרת)

ניתאי שבטיאל - הכשרת כלבי שירות ותרפיה

מספר תוכנית בגפ"ן: 1941תמצית התוכנית:

תכנית "עולם הכלב" הינה תכנית חינוכית לימודית מקיפה אשר באה להעניק ידע נרחב לתלמידים בתחום הכלבנות ולחזק ערכים חינוכיים, דרך הכרת עולמו של הכלב והקשר עמו. התכנית מושתת על המודל האוסטרלי והיא נכתבה בשיתוף עם מאמני כלבים, מורים ואנשי חינוך. התכנית היינה רב גונית ומותאמת לכל גיל ואוכלוסייה. הפעילות מתבצעת בכיתה ומחוצה לה, עם שניים עד שלושה כלבים בכל מפגש (בהלימה למספר התלמידים), תוך השתתפות פעילה של כלל הילדים.

מטרת התוכנית:
קידומו של הילד מבחינה פיזית, רגשית וקוגניטיבית על מנת להגיע למימוש הפוטנציאל הטמון בו ; פיתוח וחיזוק התקשורת בין הילד והכלב וחשיפת ערוץ נוסף ובלתי אמצעי שיעודד תקשורת עם הסביבה האנושית.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י' | ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: הכלה והשתלבות
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי
סוג ארגון: עוסק מורשה
מספר ארגון: 39992755

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור